האם ניתן לחבר בו-זמנית את המצלמה ושירות נוסף, דוגמת CarPlay של Apple?

מופעל על ידי Zendesk