כיצד מקבלת המצלמה מתח? האם המצלמה מופעלת וכובה באופן אוטומטי עם הרכב?

מופעל על ידי Zendesk