האם ניתן לצלם באמצעות המצלמה הקדמית והאחורית של הטלפון בו-זמנית?

מופעל על ידי Zendesk